Aparat do warunkowania strachu

Opcje dla myszy i szczurów.

Najczęściej stosowane paradygmaty warunkowania strachu:

Kontekstowe warunkowanie strachu.

Akustyczne warunkowanie strachu.

Warunkowanie strachu jest metodą, w której zwierzęta uczą się bać nowych bodźców.

Strach związany jest tutaj z określonym, neutralnym kontekstem (np. pomieszczeniem) lub neutralnym bodźcem (np. tonem). Może być to osiągnięte poprzez połączenie neutralnego bodźca z bodźcem awersyjnym (np. szokiem). Ewentualnie sam neutralny bodziec może wywołać strach.

System podstawowy zawiera następujące elementy:

 • Wyzwalacz dźwięku.
 • Szoker
 • Klatkę zwierzęcą z podłogą rusztową podłączoną do prądu.
 • Komorę tłumiącą dźwięk ze światłem i wentylatorem.
 • Zestaw kontekstowy (do zmiany koloru i tekstury komory).

System aktywnego / pasywnego unikania

Opcje dla myszy i szczurów.

 • Łatwy w użyciu
 • Możliwość uruchomienia jednocześnie do 8 stacji obsługiwanych bezpośrednio z laptopa przy użyciu standardowego łącza USB. Wcześniejsze zdefiniowanie protokołu badania eliminuje stratę czasu na jego wpisywanie, poprawiając dokładność wyników.
 • Kodowany szok zapewnia bardziej dokładne odpowiedzi
 • Urządzenie do wywoływania szoku – umożliwia ciągłą kontrolę sprzężenia zwrotnego. Stały prąd szokera poprzez 8 wyjść przesyłany jest do siatki podłogi. Kodowanie szoku zapobiega powstaniu u zwierzęcia określonego wzorca i prowadzi do dokładniejszych wyników.
 • Urządzenie do wzbudzania podmuchu powietrza – łagodniejszy bodziec bezwarunkowy

System oferuje alternatywny bodziec bezwarunkowy – podmuch powietrza.

Opcjonalne komponenty:

 • Jednostki stymulacji podmuchu powietrza (AIRSTIM).
 • Dodatkowe stacje testowe.
 • Startowa skrzynka pasywnego unikania dla myszy.
 • Rusztowe podłogi (dla szczurów albo myszy).

System do badania reakcji na bodziec lękowy

Opcje dla myszy i szczurów.

 • Łatwe badanie praktycznie każdego paradygmatu przy użyciu jednego oprogramowania.
 • Zagwarantowane dokładne odczyty z akcelerometru, przeznaczonego do pracy przy szybkich zmianach siły.
 • Rozszerzone testowanie do 16 stacji.
 • Badanie zwierząt o różnych rozmiarach.
 • Weryfikacja danych przy użyciu View Wave™ – narzędzia analizującego dane po sesji.

Poza badaniem behawioralnego odruchu wywołanego bodźcem lękowym, system ten mierzy przyzwyczajenie do zaskoczenia, przed-pulsowy inhibitor (PPI) oraz potęgowany odruchu strachu (FPS) bez dodatkowych zestawów.

Wszystkie paradygmaty odruchu zaskoczenia testowane są przy użyciu dedykowanego oprogramowania i specjalistycznych zestawów dodatkowych. Użycie akcelerometru obejmującego szybką zmianę sił podczas badania zaskoczenia gwarantuje dużą dokładność testu.

Do badania paradygmatu potęgowanego odruchu strachu, wystarczy dodać do systemu zestaw potęgowanego odruchu, zawierający urządzenie do wywoływania szoku /szoker/ SDI (model, który zapobiega określaniu wzorów przez zwierzę), kratę szokową i sygnał świetlny.

Automatyczne odruchy warunkowe (aktywne unikanie)

Opcje dla myszy i szczurów.

Stosowany przy doświadczeniach klasycznego warunkowania Pawłowa. Kompaktowa jednostka kontrolna zawiera szoker, pamięć wewnętrzną, drukarkę i połączenie z oprogramowaniem komputera. Wytrzymałe skrzynki pleksi wykorzystują, jako metodę wykrywania ruchu, przechylaną podłogę.

Składa się z jednostki kontrolnej i skrzynki podzielonej na 2 sekcje przegrodą zawierającą drzwi znajdujące się na poziomie podłogi.

Skrzynka wahadłowa dostarcza szok z / bez bodźców warunkowych.

Dostępne testy:

 • czasowy – warunkowanie zwierzęcia w krótkim czasie przed przeprowadzeniem klasycznego testu (szok dostarczany jest dopóki zwierzę nie przejdzie przez urządzenie raz lub więcej razy – ustawione przed doświadczeniem) .
 • przejścia – jest w praktyce doświadczeniem skrzynki wahadłowej, różnica jest taka, że zwierzę musi przejść więcej niż jeden raz, żeby zakończyć próbę.
 • konfliktu – zwierzę zawsze otrzymuje szok po ustawionym czasie trwania doświadczenia tak, żeby przeszło przez skrzynkę kilka razy.

Aparat pasywnego unikania (test przechodzenia)

Opcje dla myszy i szczurów.
Wykorzystuje tendencje myszy i szczurów do ucieczki z obszaru oświetlonego do ciemnego (metoda step through) w warunkowaniu Pawłowa. Zawiera przechylaną podłogę, podzieloną na 2 części ruchomymi drzwi oraz jednostkę kontrolną z szokerem.
Posiada 2 obudowy z czarnymi i białymi przegrodami.

Pedał startowy inicjuje Zegar Opóźnienia Drzwi (opóźnienie otwierania może być ustawione od 0-99s, w odstępach, co 1 sekundę). Opóźnienie przejścia jest mierzone, co do 0,1s. Jedno-sekundowe bezpieczne, opóźnione zamknięcie drzwi chroni zwierzę przed zranieniem podczas ich opadania. Osobne pokrywy ułatwiają czyszczenie.
Drukowanie i zbieranie danych umożliwia wielofunkcyjna drukarka (opcjonalnie).

Aparat pasywnego unikania (test schodzenia)

Dla dorosłych myszy i młodych szczurów.

Oparty na schemacie schodzenia, w którym zwierzę kładzione jest na podniesionej, niewygodnej (z wibracjami) platformie, z której schodzi na podłogę rusztową pod napięciem.

Platforma podniesiona na wysokość 7cm ponad poziom podłogi rusztowej o wymiarach 15,24×25,4×25,4cm, stanowiącej obszar eksperymentu, połączona z siłownikiem powodującym jej wibrowanie. Po zejściu zwierzęcia z platformy na elektryczną podłogę rusztową, wyłączane jest zasilanie siłownika i uruchamiany licznik opóźnienia.

Czas opóźnienia jest rejestrowany do 1/10 s. Siła wibracji może być zmieniana przez ręczny przełącznik znajdujący się na panelu przednim aparatu. Zawarta jest także w zestawie platforma o wysokości 11cm – do użycia w przypadku większych zwierząt.

Aparat wyuczonej bezradności

Opcje dla myszy i szczurów.

Składa się z ciemnej, izolowanej klatki, w której umieszczane jest zwierzę i kontroler. Klatka wyposażona jest w elektryczną podłogę rusztową i połączona jest z kontrolerem, zawierającym generator bodźców szokowych oraz zegar rejestrujący czas ich trwania i przypadkowość. Bodźce szokowe mogą być losowo dostarczane podczas trwania doświadczenia, jak również w przerwach pomiędzy zaprogramowanymi szokami.

Możliwość stymulacji do 4 zwierząt jednocześnie.

Nagły i nieunikniony stres, jak np. wymuszone pływanie albo szok dostarczany do łap, powoduje często u zwierzęcia deficyty w pamięci i w zadaniach uczenia się (np. aktywnego unikania), wywołując często reakcje obronne.

Miernik liźnięć - test Vogel’a

Wykorzystywany jako prosty system oparty na liczniku liźnięć lub jako urządzenie do prowadzenia eksperymentów konfliktu picia i oceny wpływu leków przeciwlękowych.

W konflikcie picia paradygmatem jest to, że pozbawione wody zwierzę ma kontakt z licznikiem liźnięć, a zdarzenia lizania są połączone z szokiem elektrycznym. Taka sytuacja powoduje, że zwierzę jest w motywująco – konfliktowej sytuacji, na jego zachowanie lizania ma wpływ lęk i leki przeciwlękowe.

Trzy fazy testu:

 1. Wstępne oczekiwanie (wywołane pierwszym epizodem lizania).
 2. Szok (słomka do picia jest pod prądem).
 3. Brak szoku (brak szoku jest związany z piciem).

W każdej fazie eksperymentu rejestrowana i wyświetlana graficznie jest ilość i czas zdarzeń lizania. Cykl pomiędzy fazą szoku a brakiem szoku może być oparty na CZASIE lub ILOŚCI LIŹNIĘĆ w zależności od paradygmatu prowadzącego eksperyment. Przy pominięciu fazy szoku system może być używany jako licznik liźnięć sterowany oprogramowaniem.

Czas trwania każdej fazy jest definiowany przez użytkownika dla każdej klatki, oparty na czasie albo na zachowaniu zwierzęcia (np. słomka jest pod prądem po wystąpieniu zdefiniowanej ilości epizodów lizania).

Po zakończeniu doświadczenia wyświetlany jest raport podsumowujący wyniki. Mogą być one automatycznie drukowane i/lub eksportowane do arkusza kalkulacyjnego.