Test otwartego pola – Open Field test

Test otwartego pola jest ogólnie przyjętym paradygmatem służącym do analizy zachowania eksploracyjnego i ruchowego u gryzoni. Umożliwia ocenę reakcji na nowe i nieznane środowiska, a także przyzwyczajenie do środowiska. Szczury i myszy unikają jasno oświetlonych otwartych przestrzeni, więc środowisko otwartego pola działa jako bodziec lękowy i umożliwia pomiar zachowań wywołanych lękiem.

Test rozpoznawania nowych obiektów

Przeznaczony dla myszy.

Test rozpoznawania nowych obiektów oparty jest na przesłance, iż gryzonie badają nowe obiekty chętniej niż przedmioty znajome, pod warunkiem, że są je w stanie rozróżnić. Po okresie szkolenia, testowane zwierzę jest wyjmowane ze środowiska na „czas opóźnienia”, który może się wahać w zakresie od 5 minut do 24 godzin, w zależności od typu pamięci podlegającej badaniu. Po „czasie opóźnienia”, gryzoń jest ponownie umieszczany na arenie, gdzie jeden ze znanych obiektów został zamieniony na niepodobny – nowy obiekt. Czas, jaki gryzoń spędza na badaniu każdego obiektu stanowi skuteczny pomiar integralności pamięci i uwagi.

Test rozpoznawania nowych obiektów pozwala na testowanie krótko- albo długotrwałej pamięci i może być użyty do selektywnego badania efektów doraźnego leczenia lekiem na określonym etapie kształtowania pamięci.

 • Dostarczany z obiektami (które mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciu).
 • Ściany są dokładnie umieszczone w szczelinowej podstawie, ale wyjmowalne w celu łatwego czyszczenia.
 • Szara, nieodblaskowa płyta podstawy.

Jasna / ciemna skrzynka – Light – dark box test

 • Wykonana z wzbogaconego PVC, białego i czarnego.
 • Konstrukcja pozwala na zamianę standardowej, środkowej ściany (z prostokątnym wejściem) na inne opcjonalne ściany.
 • Dostępne opcje: okrągłe wejście, ściana wyposażona w 2 dodatkowe źródła światła: białego i podczerwonego.
 • Ciemna komora posiada łatwo zdejmowalną pokrywę.
 • Łatwe czyszczenie pomiędzy próbami doświadczenia.
 • Test występuje w wersji dla myszy lub szczurów.

Test uwarunkowanej preferencji miejsca

Test uwarunkowanej preferencji miejsca to powszechnie stosowana technika oceny preferencji dla bodźców środowiskowych, które zostały powiązane z pozytywną lub negatywną nagrodą.

 • Wykonany jest z szarego PVC.
 • Wewnętrzne powierzchnie komór pokryte kontrastową czarno-białą folią w paski.
 • Podłoga: równoległe szczebelki ze stali nierdzewnej (pierwsza komora) i prostokątna siatka (druga komora). Podłogi są zdejmowalne.
 • Plastikowe tace umieszczone pod podłogą bocznych komór.

Aparat z otworami w podłodze – Hole board test

Test służy do pomiaru aktywności pochylania głowy u gryzoni, które uważa się za związane z lękiem.

Wykonany z PVC, w kolorze matowym szarym.
Przeźroczyste ściany wykonane z akrylu (PMMA).
Podłogę oraz tacę można w prosty sposób odczepić co ułatwia czyszczenie.

Test pręta równoległego

Przeznaczony dla myszy.

Stosowany do oceny efektów leków przy uszkodzeniach mózgu i koordynacji ruchowej oraz zmęczenia. Idealny do stosowania z myszami nokautowymi i transgenicznymi. Duża przepustowość aparatu sprawia, że jest to niezwykle wszechstronne i cenne narzędzie fenotypowania.

Zaadaptowany z aparatu opisanego po raz pierwszy przez dr Kamens i Crabbe, test pręta równoległego jest nowym modelem ataksji u myszy, który pozwala na równoczesne pomiary ataksji i aktywności lokomotorycznej, stanowiąc urozmaicenie w szeregu innych, obecnie dostępnych badań.

Test ten dostarcza dwie dodatkowe zmienne zależne, niekoniecznie dostępne w innych testach tj.:

 • Liczbę błędów (poślizgów stopy).
 • Odległość przebytą w poziomie (cm).

Gwarantuje pewną i unikalną metodę pomiaru wpływu genów na brak koordynacji lokomotorycznej.

 • Idealny do użycia z myszami nokautowymi i transgenicznymi.
 • Równocześnie mierzy ataksję i aktywność ruchową.
 • W przeciwieństwie do pręta Rota ( i podobnych testów) test pręta równoległego pozwala na poprawki w poziomach aktywności.
 • Pozwala na dużą przepustowość, bez nadzoru badań.

Test zawieszenia za ogon

Stosowany zarówno dla myszy jak i dla szczurów.

W porównaniu do testu wymuszonego pływania eliminuje problemy hipotermii i stresu. Mierzony jest czas bezruchu zwierząt zawieszonych za ogony. Dłuższe okresy bezruchu są związane z wyższymi poziomami depresji, a bezruch może być odwrócony poprzez leczenie antydepresantami.

 • Dwie niezależnie pracujące stacje pozwalają osiągnąć wysoką przepustowość.
 • Wygodne wymienne ściany umożliwiają łatwe czyszczenie.

Test wymuszonego pływania – Porsolt forced swimming test

Jest standardowym testem używanym do mierzenia wpływu leków antydepresyjnych na zachowanie zwierząt laboratoryjnych. Test ten jest najczęściej stosowany do badania „wyuczonej bezradności” w modelach depresji. W połączeniu z zadaniem “eksploracja – ucieczka” pozwala także na ocenę zdolności uczenia się zwierząt.

 • Wykonany z przezroczystego, wytrzymałego akrylu.
 • Każdy cylinder posiada miękką, silikonową podstawę zapobiegającą ślizganiu się na mokrych powierzchniach.
 • Test występuje w wersji przeznaczonej dla myszy lub szczurów.

Aparat do badania zachowań społecznych

Przeznaczony dla myszy.

 • Idealny do śledzenia zachowań związanych z autyzmem.
 • Bada podejście socjalne.
 • Bada opór wobec zmian wyuczonych wzorów zachowań.

Faza 1: krótko po okresie aklimatyzacji towarzyskość myszy jest określana na podstawie długości czasu, jaką testowana mysz spędza na zbliżaniu się do drucianej klatki z pierwszą nieznaną (obcą) myszą.

Faza 2: testu polega na wprowadzeniu drugiej, nieznanej myszy do aparatu (także umieszczonej w małej drucianej klatce).

Faza 3: polega na ocenie preferencji społecznej nowości, która jest mierzona poprzez długość czasu, jaką badana mysz spędza na zbliżaniu się do drugiej – nieznanej (obcej) myszy i porównania tego czasu do czasu spędzanego w komorze, zawierającej teraz już znajomą (pierwszą) mysz. Opór wobec zmian mierzony jest przez 2 zadania „odwróconego uczenia się”.

RAPC

Przeznaczony dla myszy.

RAPC jest aparatem do behawioralnego monitoringu i oceny przestrzennej nauki i pamięci.

Składa się on z prostokątnej akrylowej komory ze „skrzynką startową” i pomieszczenia z nagrodą na przeciwległym końcu. Komora podzielona jest na 5 równych przedziałów, oddzielonych 4 przezroczystymi panelami, każdy z nich wyposażony jest w 3 elektronicznie monitorowane drzwi otwierane w jednym kierunku. Zwierzę skutecznie przemieszcza się przez aparat, zaczynając od „skrzynki startowej”, następnie przechodzi przez każdą komorę aż do komory z nagrodą. Podczas przemieszczania się z jednej komory do następnej, zwierzę dokonuje wyboru, które drzwi otworzyć. Błędy są zliczane przy próbach otwarcia zamkniętych drzwi (drzwi są zamykane i otwierane ręcznie).

 • Komora wyposażona jest w 2 głośniki do generowania białego szumu albo do dostarczania sygnałów dźwiękowych.

Przy użyciu oprogramowania ANY-maze:

 • W pełni zautomatyzowane zbieranie danych wyników z wysokią przepustowością i dokładnością.
 • Możliwość jednoczesnego zbierania danych z 16 komór przez jeden komputer.

Ciemna komora z otworami

Modyfikacja dla szczurów.

Ciemna komora z otworami przeznaczona jest do badania zachowania gryzoni w komfortowych warunkach wolnego wyboru i pozwala ocenić: preferencję ciemności/światła, dynamikę wyglądania z komory, podejmowanie decyzji o wyjściu z komory. Komora ta, używana jako test indywidualnego poziomu reaktywności emocjonalnej (w połączeniu z testem otwartego pola itd.), może także służyć jako źródło dodatkowych informacji dotyczących anksjogennych/przeciwlękowych właściwości badanych związków.

 • Wykonana z niepowlekanego polichlorku winylu (PCV) w kolorze szarym.
 • Ruchoma pokrywa pozwala na szybkie zamknięcie zwierzęcia wewnątrz komory.
 • Podczas eksperymentu komora powinna być umieszczona w dużej arenie ograniczonej ścianami, np. w otwartym polu (dla uniemożliwienia ucieczki zwierząt po wyjściu przez boczny otwór i jednocześnie dla zapewnienia stabilnego środowiska).
 • Komorę można myć wszystkimi nowoczesnymi, rozpuszczalnymi w wodzie środkami i alkoholem.

„Ciemna komora z otworami” jest analogiczna do „Jasnej / ciemnej skrzynki”, ale w przeciwieństwie do niej stanowi rodzaj ukrycia z wyjściem do otoczenia charakterystycznym dla gryzoni.

Ponieważ boczny otwór komory znajduje się w pewnej odległości od podłogi, wyjście zwierzęcia wiąże się z brakiem możliwości szybkiego powrotu. Zakłada się, że wyjście poprzedzone jest podjęciem decyzji o opuszczeniu przestrzeni zamkniętej.

Test przewidywania ścieżki ucieczki

Przeznaczony dla szczurów.

Przeznaczony jest do badania funkcji poznawczych gryzoni w warunkach ostrego stresu i pozwala ocenić: indywidualne różnice osobniczego stylu rozwiązywania problemu (poszukiwanie ścieżki ucieczki w ostrym stresie), tworzenie się poznawczych funkcji w ontogenezie, wpływ farmakologii – aktywnych substancji na naruszenie funkcji poznawczych, spowodowanych przez L- DOPA, apomorfinę, fenaminę itd. Stosowany przy selekcji substancji przeciwlękowych, psychostymulujących, neuroleptyków, nietypowych środków uspokajających, antydepresantów, neuroprotektorów.

 • Do testowania szczurów.
 • Wewnętrzny cylinder wykonany z przejrzystego akrylu, zewnętrzny zbiornik z białego polipropylenu. Stalowe pręty utrzymują cylinder w centrum zbiornika. Konstrukcja prosta w stosowaniu i łatwa w rozbiórce.
 • Wymagana temperatura wody w zbiorniku zewnętrznym podczas badania: 22oC.