AniBio to oprogramowanie dedykowane do zarządzania zwierzętarnią oraz ośrodkami badawczymi dla zwierząt wodnych.

– Aplikacja pozwala użytkownikom na:

  • Śledzenie wszystkich zwierząt zarejestrowanych w zakładzie (unikalny zapis / archiwum)
  • Zarządzanie utrzymaniem zwierząt
  • Zarządzanie transferem zwierząt oraz ich miotami
  • Rejestracje i zarządzanie użytkownikami (badacze / personel techniczny)
  • Rejestracje zdarzeń
  • Przypisywanie zwierząt do projektów i procedur
  • Planowanie działań (parowanie, poród, odstawienie)
  • Prowadzenie raportów i statystyk
  • Dotępne moduły: rejestracji leków, badań klinicznych, krioprezerwacja

– Główne cechy oprogramowania:

  • Zgodność z przepisami UE i normami polskimi
  • Niezawodność

Administrator zarządza profilami wielu użytkowników, weryfikuje ich zadania oraz przypisuje je określonym             użytkownikom, a tym samym zapewnia zachowanie poufności oraz kompetencji użytkownika – rożny poziom         dostępności

  • Elastyczność

Umożliwia użytkownikom zdefiniowanie informacji w rozwijanym menu, upraszczając w ten sposób modyfikacje i    personalizacje danych. Oprogramowanie umożliwia użytkownikom również  jednoczesne wyszukiwanie kilku kryteriów w celu uzyskania niezbędnych informacji.

  • Wydajność

Ujednolicenie i automatyzacja procesów, a co za tym idzie skrócenie czasu wprowadzania danych.

  • Dodatkowe rozwiązania

 

Rejestracja obrazu klinicznego zwierząt; transgeneza; zarządzanie magazynem; pobieranie próbek; zamawianie materiałów eksploatacyjnych; rezerwacja pomieszczeń i sprzętu; kontrola wyposażenia; kontrola pomieszczeń; wewnętrzne zamówienia; i wiele innych …