Systemy dla ryb

Do hodowli i utrzymania – ZebTEC

Dostępne rodzaje akwariów (do wyboru):

Technologia czystego akwarium:

 • opatentowany system unikalnego, ruchomego syfonu
 • odpowiedni kształt i kolor zbiornika
 • redukcja niezbędnych prac konserwacyjnych (np. ręcznego opróżniania akwariów i usuwania alg)
 • oszczędność czasu i budżetu
 • zmniejszenie stresu ryb

Niezmienne środowisko zapewniające miarodajne wyniki:

 • tworzywa najwyższej jakości
 • autoklawowalny poliwęglan lub polisulfon (doskonała trwałość i bezpieczeństwo)
 • identyczne akwaria

Unikalne funkcje techniczne:

 • innowacyjne rozwiązanie dostarczania wody do akwarium
 • zawór „wciśnij i pociągnij” z regulacją przepływu – brak przypadkowych strat wody, możliwość ustawienia przepływu w każdym zbiorniku
 • blokada zaworu wodnego po napełnieniu akwarium
 • zatrzymanie przepływu wody i możliwość wyjęcia zbiornika z regału po pociągnięciu zaworu do góry
 • wskaźnik prawidłowego przepływu wody w każdym akwarium
 • opcja regulacji ciśnienia w systemie

Optymalna jakość wody:

 • bezpieczeństwo i zdrowie ryb
 • stałe wyniki badań
 • systemy wyposażone w alarmy

Bezpieczeństwo i ochrona:

 • parametry jakości wody wyświetlane przez 24h na ekranie dotykowym kontrolera
 • ustawienia parametrów chronione hasłem
 • 24-godzinna wymiana wody (stała jakość wody i brak nagłych zmian środowiska)

Elastyczność na poziomie akwarium:

 • pojemność akwarium 1,1 l, 3,5 l lub 8,0 l
 • zbiornik 3,5 l – możliwość podziału wnętrza na sekcje, w celu oddzielenia dorosłych ryb lub stworzenia mniejszych grup utrzymania

Elastyczność na poziomie systemu:

 • od systemu nablatowego aż do większych systemów regałowych
 • redukcja wibracji – poprawa dobrostanu ryb
 • różne opcje – np. system wieloregałowy – możliwość rozszerzenia systemu + unikalna jednostka uzdatniania wody (WTU)

akwarium typ I

 • system monitoringu z automatycznymi alarmami dotyczącymi konserwacji
 • wymiana filtrów bez konieczności wyłączania systemu
 • zawór obejściowy umożliwia szybką i rutynową konserwację
 • pominięcie filtracji mechanicznej i chemicznej, skierowanie wody bezpośrednio do jednostki UV – zmniejszenie strat wody

Akwaria:

 • prosty demontaż (5 części)
 • łatwe czyszczenie i przechowywanie

Hodowla:

 • zarówno zarodki jak i dorosłe osobniki
 • dostępne przegrody spustowe z drobną siatką i większą dla ryb dorosłych

Do automatycznego karmienia – Tritone

Standaryzacja żywienia:

 • regularność dozowania
 • jednakowe porcje pokarmu
 • możliwość ustalenia specyficznego harmonogramu żywienia – kalendarz żywieniowy

Unikalna konstrukcja do dostarczania płynnego i suchego pokarmu:

 • suche pokarmy (do 4 rozmiarów granuli)
 • pokarm płynny (Artemia Salina)
 • pełne możliwości żywieniowe dla ryb w każdym wieku
Tritone

Zwrot kosztów zakupu po 2 latach

Oszczędność czasu – wolne weekendy

Sposób i częstość podawania pokarmu a jakość wody:

 • redukcja częstości i zwiększenie ilości podawanego pokarmu – negatywny wpływ na jakość wody, a tym samym na zdrowie ryb
 • przejadanie się ryb i odchody w akwarium – słaba jakość wody, więcej procedur konserwacyjnych, częstsza wymiana materiałów eksploatacyjnych
 • dostosowanie porcji pokarmu do ilości i wieku ryb w akwarium (eliminacja nadmiaru pożywienia i doskonała jakość wody)

Lepsza higiena:

 • eliminacja ręcznego dozowania pokarmu, tym samym rozsypywania i rozlewania pożywienia, będącego doskonałym podłożem do wzrostu pleśni/grzybów i kolonii bakterii
 • eliminacja pozostawania pokarmu na pokrywach akwariów
 • poprawa warunków sanitarnych
 • redukcja procedur konserwacyjnych i czyszczenia

Przepustowość i niezawodność:

 • rozdzielanie pokarmu maksymalnie do 6 regałów ZebTEC

Mała powierzchnia:

 • nieograniczony dostęp do akwariów

Bezpieczeństwo:

 • przyjazny dla użytkowników
 • całkowicie bezpieczny
 • posiada alarmy

Do zbierania zarodków – iSPAWN

Zbieranie tysięcy zsynchronizowanych zarodków:

 • w tradycyjnych metodach zbierania embrionów (w przeciwieństwie do iSPAWN): brak możliwości pełnego wykorzystania potencjału rozrodczego ryb
 • usprawnienie procesu zbierania dużej ilości zsynchronizowanych rozwojowo zarodków w określonym przedziale czasu
 • dedykowany kolektor do zbierania zarodków

Naturalny behawior tarła Danio rerio (Zebrafish):

 • aktywacja naturalnej tendencji Zebrafish do tarcia się w płytkiej wodzie
 • dzięki innowacyjnej konstrukcji platformy – możliwość grupowego zachowania godowego i w efekcie intensywna produkcja embrionów
iSPAWN

Łatwy w użyciu:

 • pod wieczór – dodawanie sekwencyjne samców i samic, następnie oddzielenie ich dzielnikiem
 • następnego dnia – usunięcie dzielnika i podniesienie platformy w celu zainicjowania tarła
 • Przetestowany naukowo przez jedno z największych na świecie laboratoriów Zebrafish

Stała kontrola ryb:

 • całkowicie przezroczysta konstrukcja
 • maksymalna widoczność

Elastyczność:

 • praca w warunkach statycznych lub z recyrkulowaną wodą

Prosta konserwacja:

 • łatwy demontaż, czyszczenie, ograniczenie tworzenia się odpadów

Zastosowanie na każdym rodzaju podłoża:

 • 4 regulowane nogi

Do hodowli artemii

Części składowe:

 • zbiornik wykonany z PCV, ogrzewacz i pompa dostarczająca powietrze

Zastosowanie:

 • hodowla i przechowywanie Artemia salina – słonowodnych skorupiaków należących do zooplanktonu

Znaczenie:

 • żywe pływiki (larwy) artemii – ważne pożywienie narybku ze względu na ich wysoką wartość odżywczą w porównaniu z suchym pokarmem i dorosłymi osobnikami artemii

Napowietrzanie:

 • ważne do utrzymania cyst i pokarmu w zawiesinie oraz do zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu podczas wylęgania

 

Wylęganie:

 • pierwsze pływiki (0,2 mm długości) zaczynają się wylęgać po 18 godzinach
 • wylęganie można uznać za zakończone po 24 – 28 godzinach
 • po ok. 12 godzinach po wylęgu pływiki (larwy) przechodzą w drugie stadium larwalne odżywiające się mikrocząsteczkami (mikroglonami, bakteriami, itd.)
 • po przejściu 15 wylinek stają się osobnikami dorosłymi w ok. 8 dni

Wartość odżywcza pływików zmienia się wraz z ich wiekiem:

 • młode larwy bogatsze w kwasy tłuszczowe i aminokwasy, natomiast dorosłe osobniki bogatsze w białka, dlatego ważne jest, aby karmić narybek świeżo wylęgniętą artemią

Przed zastosowaniem pływików artemii jako pokarmu, ważne jest przepuszczenie ich przez sitko i przepłukanie świeżą wodą

Pływiki artemii obumierają w świeżej wodzie po 5 godzinach

System dla żab – XenopLus

Tworzywa najwyższej jakości

Konstrukcja regału:

 • wygodny dostęp do zbiorników regału
 • ciemny spód i góra półek – poprawa dobrostanu zwierząt

Unikalne funkcje techniczne:

 • innowacyjne rozwiązanie dostarczania wody do zbiornika
 • zawór „wciśnij i pociągnij” z regulacją przepływu – zapobieżenie przypadkowym stratom wody i umożliwienie ustawienia przepływu każdego zbiornika
 • wskaźnik prawidłowego lub statycznego przepływu wody w każdym zbiorniku
 • możliwość wyposażenia systemu w unikalny stabilizator ciśnienia gwarantujący jednakowy przepływ w każdym miejscu zbiornika

Optymalna jakość wody:

 • system wyposażony w odpowiednie alarmy

 

Bezpieczeństwo i ochrona:

 • parametry jakości wody wyświetlane przez 24 h/dobę na ekranie dotykowym kontrolera
 • ustawienia parametrów chronione hasłem
 • ciągła wymiana wody (stała jakość wody i brak nagłych zmian środowiska)

Elastyczność na poziomie zbiornika:

 • pojemność zbiornika 13,4 lub 27,0 l
 • kolor zbiornika – odpowiednie środowisko życia zwierząt, redukcja wzrostu alg
 • przesuwana pokrywa – łatwy dostęp do wnętrza zbiornika na regale
 • wewnętrzna rurka – rutynowe usuwanie odchodów i opróżnianie zbiorników na regale
 • zbiorniki z dostępnymi akcesoriami do spuszczania wody nadają się do utrzymywania osobników w każdym wieku

Elastyczność na poziomie systemu:

 • od systemu wolnostojącego aż do większych systemów regałowych
 • redukcja wibracji sprzętu – poprawa dobrostanu żab
 • system wieloregałowy – możliwość rozszerzenia systemu i unikalna jednostka uzdatniania wody (WTU)
 • dostępny ze zintegrowanym agregatem i/lub jednostką grzewczą

Prosta konserwacja:

 • system monitoringu z automatycznymi alarmami dotyczącymi konserwacji
 • wymiana filtrów bez konieczności wyłączania systemu
 • szybka i rutynowa konserwacja dzięki zaworowi obejściowemu
 • pominięcie filtracji mechanicznej i chemicznej, skierowanie wody bezpośrednio do jednostki UV (zmniejszenie strat wody) dzięki zaworowi
 • unikalna budowa filtra – ogranicza rozlewanie wody podczas jego wymiany